Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Giáo án > (807 bài)

Word-logo-small

ĐỀ KHẢO SÁT LOP 3

Ngày gửi: 2021-11-21 08:04:44

Word-logo-small

TU HỌC

Ngày gửi: 2021-11-21 08:04:11

Word-logo-small

BAO CAO BO SUNG

Ngày gửi: 2021-09-23 07:11:55

Word-logo-small

in giao an .

Ngày gửi: 2021-09-17 16:26:05

Word-logo-small

bai dụ thi

Ngày gửi: 2021-09-17 16:25:40

Word-logo-small

ĐỀ TRĂC NGHIỆM

Ngày gửi: 2021-09-14 13:00:55

Word-logo-small

KE HAOCH BOI DUONG THUONG XUYEN

Ngày gửi: 2021-09-06 15:48:15

Word-logo-small

olm

Ngày gửi: 2021-09-06 13:03:56

Word-logo-small

the dục lop 1

Ngày gửi: 2021-08-31 16:41:32

Word-logo-small

giao an lop 4

Ngày gửi: 2021-08-31 16:39:41

Word-logo-small

giáo án lop 2 theo chuong tr...

Ngày gửi: 2021-08-29 10:13:29

Word-logo-small

DOI TÊN ZOOM

Ngày gửi: 2021-08-18 07:48:26

Word-logo-small

KIEM TRA MON TIENG ANH LOP 3

Ngày gửi: 2021-08-01 13:56:18

Word-logo-small

ĐỀ KT LOP 3 HỌC KY 2

Ngày gửi: 2021-08-01 13:55:47

Word-logo-small

KE CHUUYEN SACH HE

Ngày gửi: 2021-07-19 14:47:25

Word-logo-small

BAI DU THI

Ngày gửi: 2021-07-19 14:46:43

Word-logo-small

BAO CÁO HÀNH DỘNG MỚI NHẤT

Ngày gửi: 2021-07-15 07:40:06

Word-logo-small

TGIOI THIOEEUJ SÁCH HÈ

Ngày gửi: 2021-07-15 07:39:23

Word-logo-small

HS VIET THƯ LỜI CAM ƠN

Ngày gửi: 2021-07-11 08:15:36

Word-logo-small

BÀI DỰ THI KHOI XÃ

Ngày gửi: 2021-07-09 18:48:49

Word-logo-small

BAI THI PHÒNG CHÓNG DỊCH

Ngày gửi: 2021-06-18 20:51:23

Word-logo-small

GIAO AN TYHƯ VIEN KHỐI 1,2,3...

Ngày gửi: 2021-05-24 20:22:47

Word-logo-small

HD THI TRỰC TUYẾN

Ngày gửi: 2021-05-19 14:32:53

Word-logo-small

skk vì cộng đồng

Ngày gửi: 2021-05-17 17:17:36

Word-logo-small

thi trực tuyến

Ngày gửi: 2021-05-17 15:00:10

Word-logo-small

PHIEU ĐÁNH GIA CHUAN NGHE NGHIEP

Ngày gửi: 2021-05-17 13:11:12

Word-logo-small

đề kiểm tra môn tin

Ngày gửi: 2021-05-10 10:35:12

Word-logo-small

tieng viet lop 3

Ngày gửi: 2021-05-07 10:35:02

Word-logo-small

BAI GIAO THONG GIAO VIEN

Ngày gửi: 2021-04-25 13:16:22

Word-logo-small

AN TOAN GIAO THONG 2021

Ngày gửi: 2021-04-24 06:45:01

Word-logo-small

AN TOAN GIAO THONG LOP 3

Ngày gửi: 2021-04-23 18:15:16

Word-logo-small

GIOI THIEU SACH

Ngày gửi: 2021-04-20 20:57:52

Word-logo-small

GIOI THIEU SÁCH HANH TRINH ...

Ngày gửi: 2021-04-20 20:56:24

Word-logo-small

TẬP HUẤN TRƯỜNG HỌC BỀN VỮNG

Ngày gửi: 2021-03-29 21:43:04

Word-logo-small

KIEM TRA GIUA KY 2

Ngày gửi: 2021-03-28 20:32:45

Word-logo-small

BIEN BAN CONG DOAN

Ngày gửi: 2021-03-25 19:44:27