Đề tài ước mơ của em

(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lã Thị Nguyên (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:13' 09-01-2012
Dung lượng: 18.5 MB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 0 người

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH!

Mĩ thuật
Mĩ thuật: Vẽ tranh: Đề tài Ước mơ của em

Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài
Mĩ thuật: Vẽ tranh: Đề tài Ước mơ của em

Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài
Hãy kể ước mơ của em cho các bạn nghe.
Thám hiểm
Giáo viên
Phi công
Bộ đội
Bác sĩ

Mĩ thuật: Vẽ tranh: Đề tài Ước mơ của em

Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài
Hoạt động 2: Cách vẽ tranh
Em hãy nêu cách vẽ tranh đề tài?
Cách vẽ tranh:
Bước 1: Chọn nội dung, hình ảnh ước mơ của em. Sắp xếp tranh trên giấy vẽ.
Bước 2: Sắp xếp các mảng chính, mảng phụ trong tranh.
Bước 3: Vẽ hình ảnh chính, phụ vào các mảng.
Bước 4: Vẽ màu vào tranh theo ý thích.
ước mơ hòa bình

Mĩ thuật: Vẽ tranh: Đề tài Ước mơ của em

Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài
Hoạt động 2: Cách vẽ tranh
Em hãy nêu cách vẽ tranh đề tài?
Cách vẽ tranh:
Bước 1: Chọn nội dung, hình ảnh ước mơ của em. Sắp xếp tranh trên giấy vẽ.
Bước 2: Sắp xếp các mảng chính, mảng phụ trong tranh.
Bước 3: Vẽ hình ảnh chính, phụ vào các mảng.
Bước 4: Vẽ màu vào tranh theo ý thích.

Mĩ thuật: Vẽ tranh: Đề tài Ước mơ của em

Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài
Hoạt động 2: Cách vẽ tranh
Hoạt động 3: Thực hành
Vẽ một bức tranh về đề tài ước mơ của em
Hoạt động 4: Nhận xét


KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHỎE
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI